JESENSKA AKCIJA

povodom 20. gospodarskog sajma u Zaprešiću

koji se održava 12.-14.10.

VIZITKE 50% gratis

Na sve količine vizitki poklanjamo 50% više za istu cijenu*

100 kom +50 kom gratis

200 kom +100 kom gratis

300 kom +150 kom gratis

500 kom +250 kom gratis

1000 kom +500 kom gratis

Vizitke / posjetnice predstavljaju prvi kontakt potencijalnih klijenata sa Vašim poduzećem/obrtom ili osobno sa Vama. Dobro osmišljena posjetnica, na kojoj se trebaju nalaziti barem osnovni podaci, predstavlja početak svake, i najmanje poslovne komunikacije.


* gratis količina od 50% više vrijedi u periodu 01.10. - 11.10.2018 za vizitke dimenzija 90x50 ili 85x55 mm, jednostrane ili obostrane tiskane na 300-350g bijelom kartonu