Sažeti popis usluga koje nudimo:

- brza izrada štambilja (pečata, žigova)

- kompjutersko izrezivanje folija do 120 cm širine

- apliciranje folije na vozila, izloge, reklame

- izrada svijetlećih reklama, totema, natpisnih ploča

- digitalni tisak do A3+ formata (vizitke, letci, plakati, brošure, ...)

- plastificiranje do A3 formata

- digitalni tisak XXL formata (naljepnica, plakati, cerade, ...)

- termotisak i sitotisak na majice, dresove, ...

- grafička priprema i dizajn posjetnica, letaka, plakata, cjenika, prospekata, ...

- dizajn i izrada internet stranica


Web & grafički dizajn

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja.

Iako oblikovanje formi zahtijeva kreativnost i poznavanje stilova (donedavna su grafički dizajneri u većini slučajeva bili školovani umjetnici: slikari ili grafičari), dvije su bitne značajke koje čine grafički dizajn različitim od umjetnosti i primijenjenih umjetnosti: poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici dizajner mora voditi računa o tehničkoj izvedbi.

Grafički dizajn podrazumijeva računalno oblikovanje rješenja koje će postati reklamni materijal, bio to letak/flayer, posjetnica, plakat,ili slično, a reklamni materijal je ono što tvrtku čini poznatijom, uspješnijom, prepoznatljivijom. Između ostalog, na popisu naših dizajnerskih usluga su logotipi, letci, posjetnice, plakati, naljepnice, katalozi, cjenici, jelovnici, blokovi, memorandumi, pozivnice, zahvalnice, majice, privjesci, upaljači, kuverte, vrečice, omoti za cd/dvd, iskaznice, kalendari...

Web dizajn je vrsta dizajna, u mnogim segmentima srodna grafičkom dizajnu - također kombinira tipografiju, ilustraciju, fotografiju, multimediju, te, kao i u grafičkom dizajnu poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici. No, bitna značajka koja web dizajn distancira od grafičkog dizajna jest u izvedbenom dijelu: osim što je potrebno poznavati tehničku prirodu Interneta, web dizajn je specifičan zbog svoje dinamičke strukture: web stranice su "žive", granaju se i neprestano obnavljaju.

Pružamo usluge dizajna:
- vizualni identitet: dizajn logotipa
- oblikovanje podsjetnica, memoranduma, letaka, brošura, kataloga, ...
- dizajn oglasa, plakata, zahvalnica, pozivnica
- dizajn i oslikavanje auta, kombija, kamiona, izloga, natpisnih ploča
- dizajn web bannera i internet stranica