fbpx

 

Što trebate za izradu štambilja (pečata, žiga)?

 

Što je potrebno dostaviti za izradu službenog štambilja...

d.o.o. / j.d.o.o. / d.d. – Preslika rješenja o registraciji od Trgovačkog suda

Obrt - Preslika rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo

OPG - Za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo rješenje/izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ili iskaznica

Odvjetnički ured i sudski tumač - Rješenje od Odvjetničke komore

Doktor medicine - Diploma i potvrda od Ministarstva zdravstva ili narudžbenica ustanove koja naručuje u ime doktora

Udruga - Statut i rješenje o osnivanju udruge od Gradskog ureda

Samostalna djelatnost - Potvrda od Udruge o samostalnoj djelatnosti ili poreznu prijavu

 

Što od podataka obavezno morate imati na službenom štambilju...

d.o.o. / j.d.o.o. / d.d. – Naziv društva i mjesto društva

Obrt – Naziv obrta, adresa i mjesto obrta, ime vlasnika obrta, OIB obrta (vlasnika obrta)

OPG - Naziv OPG-a, ime vlasnika OPG-a, adresa i mjesto OPG-a, MIBPG broj

Odvjetnički ured i sudski tumač – Naziv, Adresa i mjesto

Doktor medicine – Ime i prezime (uključujući i titulu), reg. broj

Udruga – Utvrđeno člankom statuta

Samostalna djelatnost – Ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta

 

Izrada pečata štambiilja žigova i oprema jastučići tinte

 

Možemo li svoj štambilj/pečat naručiti putem e-maila, a da mi pošaljete poštom?

Naravno, cijeli postupak narudžbe pečata možemo odraditi putem e-maila, a nakon izrade pečat, štambilj ili žig možemo poslati poštom.

 

Koliko naplaćujete grafičku pripremu za štambilj?

Ako se radi samo o tekstu tada se priprema ne naplaćuje. Ukoliko je potrebna dodatna obrada, npr. kada želite dodati logo, tada se priprema naplaćuje. Cijena varira o složenosti posla. Kod same narudžbe procjenjujemo je li potrebna dodatna obrada te definiramo cijenu pripreme.

XXL print velikog formata naljepnice plakati banneri cerade posteri eko solventni tisak

Izrezivanje naljepnica i folija

Konica Minolta digitalni tisak malog formata vizitke posjetnice letci plakati brošure pozivnice zahvalnice diplome

Lasersko izrezivanje i graviranje štambilja pločica privjesaka reklama

Termotisak na majice i dresove

Strony internetowe